Kohti Onnellisuutta

Isoilla hyvänolon tunteilla ja ilolla rakennetaan lyhytjänteistä hyvänolon tilaa, joka rinnastetaan usein onnellisuuteen. Tämä tila on todella miellyttävä olotila ja siihen pyrkivät ihmiset kokevat tämän olevan onnellisuutta.

Kohti Onnellisuutta

Se on kuitenkin hieman valheellinen totuus, sillä todellinen onnellisuus on syvempi kokonaisuus. On tutkittu, että ihminen, joka on todella onnellinen, palaa aina samalle tasolle pitkänkin ja traumaattisen negatiivisen tunteen kuten surun jälkeen. Onnellisen ihmisen perus taso onnellisuudessa on siis usein muuttumaton, vaikka elämässä tapahtuisi jotain kovinkin musertavaa. Tämän tutkimustiedon ja tutkimustuloksen myötä voidaan siis olettaa, että onnellisuus ei ole tunnetila vaan se on pohja olotila elämälle. Sitä ei siis voi suoranaisesti tunnetilan kohentamisella muuttaa vaan pitää mennä syvemmälle omissa elämän filosofisissa kysymyksissä.

Mistä onnellisuus koostuu

Tottahan toki onnellisuuteen vaikuttaa myös ulkoiset tapahtumat, mutta se osuus kuinka paljon ulkoiset tekijät omaan onnellisuuteen vaikuttaa on täysin henkilön itsensä kontrolloitavissa. Ei ole ihmeellistä eikä epänormaalia, että esimerkiksi kivuliaan syöpähoidon keskellä lääkärin lausunnon mukaan kuoleva ihminen on silti miljoona kertaa onnellisempi kuin täydellisessä elämäntilanteessa tallaava ihminen. Mistä tämä johtuu, on juurikin siitä, että me itse, yksilönä, henkilönä, päätämme, määrämmekö me itse omista tunnereaktioistamme vai annammeko ulkoisten tekijöiden määrätä tunnereaktioistamme. Me emme mitenkään aina ja täysin itse päättää mitä tapahtuu ympärillämme, mutta me voimme aivan sataprosenttisesti päättää sen, miltä se tuntuu mitä tapahtuu ympärillämme.

Onnellisuuden ajattelun vastareaktio

Monet onnellisuus ajattelun tyrmäävät henkilöt manaavat usein, että täysi onnellisuushan tarkoittaa, että ummistaa silmänsä elämän negatiiviselle puolelle ja aivopesee itsensä jonkinlaiseen euforian tilaan ja silloin elämä ei ole normaalia. Negatiiviset ihmiset syyttävät onnellisuuden ajattelun kannattajaa ja tavoittelijaa siitä, että hänellä ei ole tunteita. Monesti on kuultu, että onnellinen ihminen on itsekäs. On itsekästä olla onnellinen esimerkiksi läheisen kuoleman jälkeen. Se on kamalaa. Miten kukaan ihminen voi olla onnellinen, jos vaikka oma lapsi kuolee traagisesti. Kuuluvat raa´at vastaväitteet ilmassa. Mutta näissä vastaväitteissä ei ole perää, sillä todellisesti onnellinen ihminen pystyy ja saa tuntea kaikkia niitä samoja tunteita mitä elämä kaikille meistä tuo. Musertava suru ja turvattomuuden tunne kuuluvat elämään. Aistit ja tunteet ovat osa meitä ja siihen on suhtauduttava niin. Se, että tuntee surua, ei mitenkään pois sulje onnellisuutta. Myös sureva ihminen voi samaan aikaan olla myös onnellinen. Onnellisuus ja sen tavoittelu sulkee lähinnä pois sellaiset tunteet, jotka ovat turhia ja vahingoittavia. Suru ja kaipaus ei ole yksi niistä. Suru rakentaa ja auttaa. Yksi sellainen tunne minkä onnellisuuden tavoittelija voi säännöllisellä itseopiskelulla, meditoinnilla ja muilla keinoilla poistaa elämästään, jotta onnellisuuden taso nousee, on katkeruus. Asioiden pitää antaa mennä ja tulla. Tunteiden pitää antaa mennä ja tulla. Sydämeen ei kannata jättää muhimaan negatiivisia tuntemuksia. Samoin kuin kourallisesta herkullisia mansikoita kannattaa heittää pois mädäntyneet tai homeiset yksilöt, jotta loput mansikoista myös säilyvät hyvänä. Tämä on ajatusmaailma onnellisuuteen ja tunteiden kontrolloimiseen. Se, että piilottaa tai ei hyväksi negatiivisia tunteita, ei johda todelliseen onnellisuuteen vaan mahdollisesti vain hetkelliseen mielihyvään. Hetkellisestä mielihyvästä usein myös koituu loppujen lopuksi itseään toistava kaava. Jos hetkelliseen mielihyvään jäädään koukkuun, keinoja pyritään löytämään yhä enemmän ja useammin tuon tilan saavuttamiseen ja keinot siihen usein eivät ole todelliselle kestävälle onnelle suotuisia vaan muun muassa huumeiden, alkoholin tai seksin kautta saatu mielihyvän jälkeinen Down-kausi vaikeuttaa oikean onnen löytämistä.

Onnellisuuden ajattelun vastareaktio